Opinia Justyny K.

Terapia Tomatisa stała się nieoceniona w rozwoju naszej córki. Gdyby nie uczestnictwo w niej, nasza córka nie byłaby w stanie tak szybko nadrobić braki mowy wywołane niedosłuchem we wczesnym dzieciństwie. Nasza córka miała zapalenie ucha środkowego. Słuch powrócić do normy, ale mowa nie rozwijała się. Mimo pracy z logopedami, nasza córka nie nabywała umiejętności mowy. Słob było bardzo mało, niewyraźne, niezrozumiałe... Dopiero terapia Tomatisa zaczęła przynosić efekty. Już po pierwszym etapie zobaczyliśmy duży postęp. Terapia przyniosła nam nadzieję, że nasze dziecko będzie mówiło, porozumiewało się z ludź i używało poprawnie mowy...

Bardzo dziękujemy za okazane wsparcie, podejście do naszej córki indywidualnie... Dziękujemy za wysłuchanie nas i wskazówki, które bardzo nam pomogły. Za obromną życzliwość, uprzejmość wszystkich terapeutów, którzy uczestniczyli w terapii naszej córki. 
Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy spróbować, ...
my uważamy, że warto! Bardzo dziękujemy.

Justyna K.
Sebastian K. 

Obrazek: 
Metoda Tomatisa - Pracownia uwagi słuchowej i diagnostyki ucha - Gabinet Małgorzaty Płonki
Projekt i wykonanie Hiarte