Na czym polega Metoda A. Tomatisa?

Rehabilitacja słuchowa metodą profesora Alfreda Tomatisa to trening słuchowy, w którym poprzez specjalne oddziaływanie na narząd słuchu modyfikujemy trwale sposób słyszenia, a tym samym działamy pobudzająco na różne obszary kory mózgowej, przygotowując mózg do pożądanego rodzaju aktywności. Trening słuchowy polega na systematycznym odsłuchiwaniu zaplanowanego, stosownie do diagnozy programu muzycznego, z nagranym głosem matki oraz odpowiednim materiałem dźwiękowym, wykorzystującym głównie muzykę Mozarta i muzykę wokalną z chorałów gregoriańskich - muzyka ta zawiera wszystkie potrzebne do stymulacji częstotliwości.

 

W terapii profesora Alfreda Tomatisa bardzo istotne jest użycie 24-bitowych płyt oraz specjalistycznych słuchawek, przez które sygnał dźwiękowy można podawać wyłącznie drogą powietrzną lub wyłącznie drogą kostną albo obiema jednocześnie, zmieniając przy tym dowolnie natężenie dźwięku na którejś z tych dróg lub w dowolnym uchu. Trening słuchowy powoduje pracę mechanizmów akomodacyjnych ucha środkowego, co pozwala narządowi słuchu „otworzyć się” na pewne, dotąd niedostępne zakresy częstotliwości.

Większość sesji treningu słuchowego - to pasywna faza terapii z użyciem głosu matki trwająca zazwyczaj od 42 do 52 godzin. W trakcie terapii: dzieci mogą spać, rysować, malować, grać w gry planszowe, układać klocki lub puzzle.

Aktywną fazą terapii jest dopiero końcowy etap usuwania zaburzeń uwagi słuchowej w strefie językowej. Aktywność dzieci w tej fazie terapii polega na powtarzaniu (głosek, sylab, wyrazów, zdań), czytaniu, odpowiadaniu na pytania - przy czym zarówno dzieci, jak i logopeda porozumiewają się mówiąc do mikrofonu, a słyszą się nawzajem i siebie samych.

 

 

Efekty rehabilitacji słuchowej to zmiany widoczne po pierwszych sesjach treningu słuchowego lub w trakcie 6-8 tygodni po treningu słuchowym.

Do najczęściej obserwowanych efektów zaliczamy:

 • lepszy kontakt wzrokowy w rozmowie,
 • dzieci są bardziej „tu i teraz”
 • lepsze rozumienie poleceń i przekazywanych treści,
 • potrzeba kontaktu werbalnego, większa precyzja w planowaniu wypowiedzi,
 • większa gotowość do podejmowania nowych rodzajów działania,
 • większa aktywność i zainteresowanie pracą na lekcjach i innych zajęciach,
 • lepsza koncentracja i uwaga,
 • zmniejszona labilność emocjonalna
 • większa pewność siebie i otwarcie się na kontakt z innymi,
 • lepsza koordynacja i precyzja ruchów zarówno w motoryce małej jak i dużej ,
 • lepsza orientacja w przestrzeni,
 • zmniejszenie nadwrażliwości na dźwięki

Po treningu następuje czasami pobudzenie, które często budzi niepokój u rodziców dziecka. Efekt ten jest spowodowany zmianą dotychczasowego sposobu słyszenia. Dziecko słucha nowych częstotliwości często po raz pierwszy w życiu, wiele z nich jest nowych, innych, mózg musi mieć czas na ich przetworzenie (średnio od 6 do 8 tygodni) Po tym okresie dziecko zaczyna się wyciszać i lepiej koncentrować.

 

Dowiedz się więcej: 605 084 208 Czekamy na Twój telefon!
Metoda Tomatisa - Pracownia uwagi słuchowej i diagnostyki ucha - Gabinet Małgorzaty Płonki
Projekt i wykonanie Hiarte